telefon (48) 537 505 808

telefon (48) 52-348-19-50

mail ksero@multikop.pl

kopiowanie - drukowanie - wydruk wielkoformatowy - skanowanie

Druk wielkoformatowy

Wydruk i kopia wielkoformatowa

Druki czarno-białe

 

  Pojedynczy wydruk egzemplarza Każda kolejna wielokrotność danego egzemplarza
  Składanie automatyczne Bez składania Składanie automatyczne Bez składania
Papier 80g 1m2 15,60 zł 14,40 zł 10,40 zł 9,60 zł
Papier 80g formatka A4 0,95 zł 0,90 zł 0,65 zł 0,60 zł

 

Kopie czarno-białe

 

  Składanie automatyczne Bez składania
Papier 80g 1m2 10,40 zł 9,60 zł
Papier 80g formatka A4 0,65 zł 0,60 zł


Druki i kopie kolorowe

  Do 30% apli Pow. 30% apli
Papier 80g 1m2 30,00 zł 50,00 zł
Papier 120g 1m2 60,00 zł 60,00 zł
Papier 180g 1m2 80,00 zł 80,00 zł
Papier fotograficzny 200g 1m2 80,00 zł 80,00 zł
Papier fotograficzny 290g 1m2 100,00 zł 100,00 zł
Płótno syntetyczne 160,00 zł 160,00 zł

 

Przy drukach i kopiach kolorowych składanie automatyczne w cenie.

Usługi dodatkowe

 

Wydruk z .dwg, .dgn (pow. 5szt.) Opłata jednorazowa 0,40zł do każdego oryginału
Powiększanie pomniejszanie Opłata jednorazowa 2zł do każdego oryginału
Składanie ręczne 0,20zł/formatka A4

 

  • banner

N
o
w
o
ś
c
i