telefon (48) 537 505 808

telefon (48) 52-348-19-50

mail ksero@multikop.pl

kopiowanie - drukowanie - wydruk wielkoformatowy - skanowanie

Kopie i druk A4, A3, SRA3

Druk czarno-biały jednostronny na urządzeniu biurowym

 

   Jednostronny  Dwustronny
 A4  0,30 zł  0,60 zł
 A3  0,69 zł  1,38 zł

 

Druk jednostronny kolorowy na urządzeniu biurowym

 

A5   A4   A3  
1-19 1,00 zł 1-9 2,00 zł 1-4 4,00 zł
20-99 0,85 zł 10-49  1,70 zł 5-24 3,40 zł
100-199 0,70 zł 55-99  1,40 zł 25-49 2,80 zł
200-599 0,55 zł 100-299  1,10 zł 50-149 2,20 zł
600-999 0,43 zł 300-499 0,85 zł 150-249 1,70 zł 
1000-1999 0,35 zł 500-999 0,70 zł 250-499 1,40 zł
2000+ 0,30 zł 1000+ 0,60 zł 500+ 1,20 zł

 

Druk dwustronny kolorowy na urządzeniu biurowym

 

A5   A4   A3  
1-9 2,00 zł 1-4 4,00 zł 1-2 8,00 zł
10-49 1,70 zł 5-24 3,40 zł 3-12 6.80 zł
50-99 1,40 zł 25-49 2,80 zł 13-24 5,60 zł
100-299 1,10 zł 50-149 2,20 zł 25-74 4,40 zł
300-499 0,85 zł 150-249 1,70 zł 75-124 3,40 zł
500-999 0,70 zł 250-499 1,40 zł 125-249 2,80 zł
1000+ 0,60 zł 500+ 1,20 zł 250+ 2,40 zł

Na urządzeniu biurowym nie ma możliwości druku na papierach o gramaturze większej niż 200g oraz w rozmiarze większym niż A3

 

 

Druk jednostronny czarno-biały na urządzeniu profesjonalnym

 

A5   A4   SRA4/A4+  
1-19 0,50 zł 1-9 1,00 zł 1-9 1,10 zł
20-99 0,45 zł 10-49  0,90 zł 10-49 1,00 zł
100-199 0,40 zł 55-99  0,80 zł 55-99  0,90 zł
200-599 0,35 zł 100-299  0,70 zł 100-299  0,80 zł
600-999 0,30 zł 300-499 0,60 zł 300-499 0,70 zł
1000+ 0,25 zł 500+ 0,50 zł 500+ 0,60 zł

 

A3   SRA3/A3+  
1-4 2 1-4 2,2
5-24 1,8 5-24 2
25-49 1,6 25-49 1,8
50-149 1,4 50-149 1,6
150-249 1,2 150-249 1,4
250+ 1 250+ 1,2

 

Druk dwustronny czarno-biały na urządzeniu profesjonalnym

 

A5   A4   SRA4/A4+  
1-9 1,00 zł 1-4 2,00 zł 1-4 2,20 zł
10-49 0,90 zł 5-24 1,80 zł 5-24 2,00 zł
50-99 0,80 zł 25-49 1,60 zł 25-49 1,80 zł
100-299 0,70 zł 50-149 1,40 zł 50-149 1,60 zł
300-499 0,60 zł 150-249 1,20 zł 150-249 1,40 zł
500+ 0,50 zł 250+ 1,00 zł 250+ 1,20 zł

 

A3   SRA3/A3+  
1-2 4 1-2 4,4
3-12 3,6 3-12 4
13-24 3,2 13-24 3,6
25-74 2,8 25-74 3,2
75-124 2,4 75-124 2,8
125+ 2 125+ 2,4

 

Druk jednostronny kolorowy na urządzeniu profesjonalnym

 

A5   A4   SRA4/A4+  
1-19 1,00 zł 1-9 2,00 zł 1-9 2,20 zł
20-99 0,85 zł 10-49 1,70 zł 10-49 1,90 zł
100-199 0,70 zł 50-99 1,40 zł 50-99 1,60 zł
200-599 0,55 zł 100-299 1,10 zł 100-299 1,30 zł
600-999 0,43 zł 300-499 0,85 zł 300-499 1,05 zł
1000-1999 0,35 zł 500-999 0,70 zł 500-999 0,90 zł
2000+ 0,30 zł 1000+ 0,60 zł 1000+ 0,80 zł

 

A3   SRA3/A3+  
1-4 4 1-4 4,4
5-24 3,4 5-24 3,8
25-49 2,8 25-49 3,2
50-149 2,2 50-149 2,6
150-249 1,7 150-249 2,1
250-499 1,4 250-499 1,8
500+ 1,2 500+ 1,6

 

Druk dwustronny kolorowy na urządzeniu profesjonalnym

 

A5   A4   SRA4/A4+  
1-9 2,00 zł 1-4 4,00 zł 1-4 4,40 zł
10-49 1,70 zł 5-24 3,40 zł 5-24 3,80 zł
50-99 1,40 zł 25-49 2,80 zł 25-49 3,20 zł
100-299 1,10 zł 50-149 2,20 zł 50-149 2,60 zł
300-499 0,85 zł 150-249 1,70 zł 150-249 2,10 zł
500-999 0,70 zł 250-499 1,40 zł 250-499 1,80 zł
1000+ 0,60 zł 500+ 1,20 zł 500+ 1,60 zł

 

A3   SRA3/A3+  
1-2 8 1-2 8,8
3-12 6,8 3-12 7,6
13-24 5,6 13-24 6,4
25-74 4,4 25-74 5,2
75-124 3,4 75-124 4,2
125-249 2,8 125-249 3,6
250+ 2,4 250+ 3,2

Usługi dodatkowe

Wydruk z .dwg, .dgn (pow. 5szt.) Opłata jednorazowa 0,40zł do każdego oryginału
Powiększanie pomniejszanie Opłata jednorazowa 2zł do każdego oryginału
Zszywanie W cenie
Przycinanie (pow. 4 cięć) 0,50zł/cięcie
Zaokrąglanie rogów 0,08zł/róg
Bigowanie 0,20zł/big

 

  • banner

N
o
w
o
ś
c
i