Kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne – kolorowe i monochromatyczne